Darbs ir atalgojums, kad personiskās īpašības atbilst darbam

Pētnieki ir atklājuši, ka personības īpašību atbilstība darba uzdevumiem uzlabo indivīda pieredzi darbā.

Kad kāds bieži izmanto rakstura stiprumu, piemēram, paškontroli, komandas darbu vai laipnību, šo īpašību sauc par paraksta spēku; lielākajai daļai cilvēku parasti ir trīs līdz septiņas paraksta stiprās puses.

Divos ziņu pētījumos psihologi Dr. Klaudija Harzera un Vilibalds Ručs no Cīrihes universitātes ir parādījuši, ka darbs ir īpaši atalgojošs, ja tas atbilst paša paraksta stiprajām pusēm. Tas ir, parakstu stiprumu pielietošana savā profesijā iet roku rokā ar pozitīvāku pieredzi darbā; proti, bauda, ​​plūsma, mērķa izjūta vai gandarījums un aicinājums.

Pirmajā pētījumā Harzers un Ručs intervēja vairāk nekā 1000 strādājošos par viņu rakstura stiprumu izpausmēm, vai viņi spēj šīs stiprās puses pielietot darbā un cik pozitīvi viņi izjūt savu darbu.

Otrajā pētījumā bez pašnovērtējumiem zinātnieki analizēja arī to, kā testa subjektu kolēģi vērtē rakstura stiprumu pielietojamību.

Pētnieki noteica pozitīvās pieredzes pakāpi, kas palielinājās līdz ar izmantoto parakstu stiprumu skaitu.

Abos pētījumos cilvēkiem, kuri darbā spēj pielietot četras vai vairāk parakstu stiprās puses, pozitīvās pieredzes ziņā ir visaugstākās vērtības. Viņi vairāk izbauda darbu, ir vairāk tajā iesaiņoti, uztver savu darbu kā jēgpilnāku un ir apmierinātāki ar savu darbu.

Arī šie cilvēki savu darbu uztver vairāk kā aicinājumu, nevis tie, kuri spēj darbavietā izmantot trīs vai mazāk parakstu stiprības.

Tas, vai rakstura stiprās puses var izmantot darbā, cita starpā ir atkarīgs no tā, kādi noteikumi ir noteikti darba aprakstā, vai no izturēšanās saistītā uzvedība ir noderīga darba veikšanai.

Piemēram, aprūpes personāla amata aprakstā var būt daudz par higiēnu, bet ne tik daudz par draudzīgu rīcību. Neskatoties uz to, pacientu aprūpe būs veiksmīgāka, ja māsu personāls ir draudzīgs un līdzjūtīgs.

Harzera un Ruča atklājumi var palīdzēt cilvēkresursu departamentiem labāk saskaņot personālu ar darba piedāvājumiem.

“Ja pirms amata aizpildīšanas tiek noskaidrots, kuras rakstura stiprās puses ir galvenās darbam, personu var pieņemt darbā, pamatojoties uz šīm stiprajām pusēm. Darba devējiem un darbiniekiem no tā ir tikai labums, ”sacīja Harzers.

Turpmākajos pētījumos tiks pētīts, vai visās profesijās un hierarhijas līmeņos ir atrodamas četras parakstu stiprās puses, vai mazāk parakstu stiprumu var saistīt arī ar pozitīvu darbinieku pieredzi.

Avots: Cīrihes universitāte